© Copyright

copyright
Met een hoge kwaliteit

Copyright

© Copyright Slagerij Verplancke 2019.

© Alle rechten voorbehouden.Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (css 3, jQuery, tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (slagerij-verplancke.be en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij slagerij-verplancke of zijn gelicenceerd aan slagerij-verplancke.

Gehele of gedeeltelijke overname,

Plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Home-nsdigiworld of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm,

Gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright slagerij-verplancke”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Home-nsdigiworld voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Contact

Routebeschrijving Slagerij Verplancke.
Openingsuren
  • Maandag – vrijdag van 08:00 - 12:30 en 14:00 - 18:30 uur
  • Zaterdag van 08:00 - 12:30 en 14:00 - 18:30 uur
  • Zondag van 08:00 - 12:30 uur
  • Donderdag - Gesloten
Slagerij Verplancke
  • Brugsestraat 69
  • 8020 Oostkamp
  • 050 82 23 37